ПГИ ПГИ започва участие в международен проект с Норвегия

ПГИ започва участие в международен проект с Норвегия

ПГИ Откриване на новата учебна година

Откриване на новата учебна година

ПГИ Учебници за новата учебна година

Учебници за новата учебна година

ПГИ Откриване на новата учебна година

Откриване на новата учебна година

ПГИ Родителска среща за новоприетите осмокласници

Родителска среща за новоприетите осмокласници

ПГИ Работно време на комисията по приема

Работно време на комисията по приема

ПГИ Държавни изпити за придобиване на III СПК

Държавни изпити за придобиване на III СПКПърво място на Националната олимпиада по Информационни технологии в гр. Монтана за Самуил Методиев и Бойко Милчев, спец. "Икономическа информатика"